Freta Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Stare Miasto
  • Freta
  • 16
  • powstanie warszawskie
  • konspiracja
  • konspiracja polska
  • Siedziba dowództwa AL.

  • 61