Francuska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Saska Kępa
  • Francuska
  • 17
  • dzieci, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Mieszkanie Ignacego i Kseni Madejów, gdzie ukrywała się Alina Auerbach.

  • W wywiadzie USC 30051 Alina Högasten podaje jedynie, że było to na saskiej Kępie. Dokładny adres pochodzi z książki telefonicznej 1939: Madejowa Ksenia, felczerka, Francuska 17.
    https://genealogyindexer.org/view/193940W/270/Madej%20Madejowa