Franciszkańska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Franciszkańska
  • wysiedlenie
  • administracyjne
  • Judenrat, mieszkaniowe, urzędnicy
  • w jednym domu skoszarowani pracownicy Aprowizacji

  • Winczakiewiczowa, Anna, Przeżyłam

  • 31