Franciszkańska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Franciszkańska
  • rejon fabryki szczotek
  • powstanie w getcie
  • społeczne
  • działacze, opór zbrojny, szopy
  • Jeden z rejonów, na jakie podzieliły getto grupy operacyjne ŻOB podczas powstania. Walczyło w nim pięć oddziałów pod dowództwem Marka Edelmana. Mieści się fabryka szczotek (artyleryjskich), w której pracuje wielu kolegów Władki z podziemia. W pomieszczeniu na IV piętrze członkowie Bundu ćwiczą praktyczne obchodzenie się z bronią. Płonęła podpalona 20-04-43 przez kilka dni.

  • str. 186 - 187