Franciszkańska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Franciszkańska
  • w getcie
  • administracyjne
  • gospodarka, Judenrat
  • Wydział Aprowizacji

  • 142