Franciszkańska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Franciszkańska
  • likwidacja getta
  • tędy przez mur przechodzą na stronę aryjską Najberg, Czarnoczapka. Zemszowa i Szerszeń 26 września 43

  • 160