Franciszkańska Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Franciszkańska
 • 30
 • Kamienica frontowa, podwórze
 • powstanie w getcie, w getcie, wysiedlenie
 • administracyjne, gospodarcze
 • gospodarka, Judenrat, kryjówka
 • Mieścił się tu Zakład Zaopatrzenia, w którym pracował Szmuel Winter. W podwórzu była fabryka sztucznego miodu i cukierków. Pod piwnicami oficyny był duży bunkier w którym, po wybuchu powstania w getcie, ukrywał się Winter i jego współpracownicy.

 • 276,277,283