Franciszkańska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Stare Miasto
  • Franciszkańska
  • 24
  • w mieszkaniu
  • w getcie, wysiedlenie
  • adres
  • Mieszkanie Estery Sokołow, babki Genowefy Minor.