Fort Bema Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Żoliborz
  • Fort Bema
  • Kraftwagen - Gesellschaft
  • konspiracja, praca
  • konspiracja polska, konspiracja żydowska
  • Z biura firmy Kraftwagen-Gesellschaft Wera Baksztańska wykrada regularnie Marschbefehle, czyli rozkazy wyjazdu, które następnie są przesyłane do kierownictwa partii.

  • 35