Foksal Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Foksal
  • 17
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, pomoc
  • pomoc finansowa, praca, z papierami aryjskimi
  • Mieszkanie pani Chlebińskiej, przyjaciółki Janiny Wolman, w którym udzielała jej córce lekcji francuskiego Alina Prądzyńska z domu Wolman. Później mieszkali tam rodzice Aliny, Janina i Julian Wolmanowie.