Elektoralna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Elektoralna
  • blisko muru getta
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi
  • Mieszkanie stolarza Siatkowskiego, który mieszkał pod Warszawą. Mieszkanie 4-ro pokojowe, w środkowym pokoju był warsztat stolarski.