dworzec w Pilawie Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • dworzec w Pilawie
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , poza Warszawą, z papierami aryjskimi
  • Na dworcu w Pilawie podczas podróży do Warszawy Feliksa Cywińskiego, Jana Bachańskiego, Urszuli Rubinstein i Heleny Kenner niemiecki patrol ich wylegitymował. Sprawdzali kenkarty. Helena Kenner wpadła w panikę i nie chciała zdjąć chusty i odsłonić twarzy. Cywiński jej pomógł i udało się im zmylić Niemców.