Dobrowoja Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Grochów
 • Dobrowoja
 • 3
 • w mieszkaniu
 • pomoc
 • konspiracja polska, pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi
 • została tam zameldowana przez Stefana Mikołajewskiego żona sędziego Melchiorowa oraz wielu innych Żydów; dozorcą tego domu był niejaki Górski.

 • Działalność konspiracyjna w Dyrekcji Tramwajów i Autobusów Miejskich w Warszawie w latach 1939-44. Pomoc Żydom.
  Strona 1-2 zaświadczenie z ŻIH o okazywaniu pomocy podczas okupacji hitlerowskiej prześladowanym Żydom przez Stefana Mikołajewskiego.
  Spisano 17 lutego 1965 roku.
  Oryginał, rkp. 2 s. + mnp. 22 s., 210 x 295 mm., jęz. polski.
  b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl

 • 8