Dobra Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Powiśle
  • Dobra
  • skrytka w mieszkaniu
  • mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • kontakty z innymi Żydami, pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi
  • Alina Grelewska ukrywa u siebie kuzynów, Zofię i Antoniego Kurzmanów.

  • Str. 14 (13)