Długa [pod Arsenałem] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Długa [pod Arsenałem]
  • wysiedlenie
  • działania Niemców, działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc
  • Transport więźniów z Al. Szucha na Pawiak.