Długa Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Długa
  • 29
  • hotel z tymczasowym biurem wizowym
  • Hotel Polski
  • Hotel Polski, w którym rejestrowano Żydów chętnych do wyemigrowania w 1943.

  • 221