Chocimska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Mokotów
 • Chocimska
 • 5
 • Szpital chorób zakaźnych
 • na powierzchni
 • administracyjne, działania Polaków, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, choroby, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa
 • Ordynator szpitala na Chocimskiej sugeruje Florze Ptic-Borkowskiej, że powinna wydostać męża ze szpitala w ramach akcji konspiracyjnej.

 • Str. 4