Chocimska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Mokotów
 • Chocimska
 • 24
 • Państwowy Zakład Higieny
 • na powierzchni
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc od Żegoty, pomoc rzeczowa, znajomi
 • Zofia Kołodziejska dostarcza Julianowi Grobelnemu materiały do produkcji środków wybuchowych.

 • Str. 2