Chłodna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Chłodna
  • w mieszkaniu
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie
  • działania Polaków, pomoc
  • dzieci, inna pomoc, obcy człowiek, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa
  • Mieszkanie Janiny i Wincentego Plewczyńskich.