Chłodna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Chłodna
  • kawiarenka
  • konspiracja
  • konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, pomoc od Żydów
  • Miejsce, w którym Władka spotyka Jurka Irgę, szukającego pomocy ŻKK.

  • 247