Chłodna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Chłodna
  • administracyjne
  • komunikacja, ulica
  • komunikacja na odcinku znajdującym się w getcie

  • 173,174