Chłodna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Chłodna
  • Małe Getto
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • terror, ulica, wysiedlenie
  • W sierpniu 1942 roku Niemcy ogłosili likwidację Małego Getta, wymuszając przeprowadzki osób zatrudnionych i grożąc śmiercią bezrobotnym, którzy nie stawią się na Umschlagplatz.

  • 68,154