Chłodna Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Chłodna
 • ulica
 • w getcie
 • administracyjne
 • ulica
 • część ulicy zwolniona przez aryjczyków i przyłączona do getta (grudzień 1941)

 • Fischer, Ludwik, Raporty Ludwiga Fischera, gubernatora Dystryktu Warszawskiego 1939-1944, wyb. i opr. K. Dunin-W˛sowicz, M. Getter, J. Kazimierski, J.Kaźmierska

 • [434]
 • Powiązane miejsca:

  • Chłodna

   W sierpniu 1942 roku Niemcy ogłosili likwidację Małego Getta, wymuszając przeprowadzki osób zatrudnionych i grożąc ś...

  • Chłodna

   Żelazne wrota otwarte na przemian dla ruchu aryjskiego i żydowskiego.

  • Chłodna

   mieszka Ignacy Baumberg z rodziną

  • Chłodna

   szmugiel przez płoty

  • Chłodna

   mieszka Stok, przyjaciel Turkowa

  • Chłodna

   komunikacja na odcinku znajdującym się w getcie

  • Chłodna

   historia mostu

  • Chłodna

   tu wprowadza się JBD wraz z matką

  • Chłodna

   mieszkali Czaplińscy

  • Chłodna

   fabryka chemiczna Kosowskiego do pocz.lipca 42

  • Chłodna

   Miejsce, w którym Władka spotyka Jurka Irgę, szukającego pomocy ŻKK.