Chłodna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Chłodna
  • 17
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, konspiracja, pomoc
  • konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa
  • Trzypokojowe mieszkanie Stanisława Choromańskiego wynajęte na potrzeby Bundu. Mieściło się na II piętrze w podwórku. Były zamontowane dwa dzwonki i mieszkańcy otwierali drzwi tylko na znajomy dźwięk.