brak informacji Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak informacji
  • działania Polaków, pomoc
  • pomoc finansowa, pomoc jednorazowa
  • Józef Kolasiński spotyka [na ulicy?] znajomych z Rypina i wręcza im pieniądze.

  • Relacja Henryka Joffe

  • 322-324