Alberta

  • NIE
  • Alberta
  • Mieszkał tam Marek Stok, który podczas masowej ucieczki opuścił z rodziną Warszawę we wrześniu 1939r. W czasie jego nieobecności mieszkanie zostało częściowo zniszczone podczas działań wojennych i puste (Niemcy zabrali meble, a reszta została rozgrabiona w czasie nieobecności właściciela), jednakże po powrocie Marka Stoka w kwietniu 1940r. mieszkali tam sublokatorzy – rodzina uciekinierów z Łodzi s.1

  • Krótka relacja o przeżyciach okupacyjnych Marka Stoka znajduje się w książce W. Bartoszewskiego i I. Lewinówny "Ten jest z ojczyzny mojej"
    Publikacja: Pamiętniki z getta warszawskiego, Warszawa 1993, s. 27-29, 40-41, 48-49, 90-93  • 1