Al. Wojska Polskiego Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Żoliborz
  • Al. Wojska Polskiego
  • w mieszkaniu
  • konspiracja, mieszkaniowe
  • gospodarze, konspiracja polska, pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi
  • Alina Grelewska działa w AK, składa i odbiera meldunki w mieszkaniu Szepietowskich.

  • Str. 21 (18)