Al. 3 Maja Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Al. 3 Maja
 • Mieszkanie Leonii i Wacława Egermeierów
 • na powierzchni
 • wysiedlenie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, znajomi
 • Ptic-Borkowscy uciekają ze Lwowa do Warszawy; mieszkają z Marią Lewikową u jej matki i ojczyma, Egermeierów.

 • Str. 2