Given name: Jan Family name: Brzeziński

 • NO
 • Male
 • Jan
 • Brzeziński
 • ps. Ksiądz
 • Yes
 • From Warsaw
 • ul. nieznana
 • Schroegera 72
 • Polish
 • other, in an apartment
 • Od jesieni 1942 r., w jego mieszkaniu na Schroegera 72, w którym mieszkał z Marią Gardyszewską (przyszłą żoną), ukrywana była radiostacja KC PPR. Obsługiwały ją Maria Rutkiewiczowa i Krystyna Marcinkówna. Gardyszewska pełniła dyżury przy tel. nr 12-72-30, który to numer znali też ŻOB-owcy z getta. Jan Brzeziński był łącznikiem strony aryjskiej z ŻOB. Od 19 kwietnia 1943 r. dyżur przy radiostacji pełniony był przez całą dobę w łączności ze sztabem ŻOB. W końcowych dniach walk w getcie, mieszkanie pełniło rolę punktu kontaktowego dla bojowców. 10 maja 1943 r. został aresztowany przez Policje Kryminalną i wykupiony z aresztu. Organizacja "Miecz i Pług" wydała na niego wyrok śmierci. Gestapo wydało za nim listy gończe. Musiał się ukrywać. Cały czas opiekowała się nim Gardyszewska. W czerwcu 1944 r. wyjechał w okolice Połańca, do oddziałów partyzanckich AL. W lipcu 1944 r., po wyzwoleniu, pojechał do Lublina. został pracownikiem PKWN w Lublinie, w Resorcie Informacji i Propagandy. Po wojnie wrócił do Warszawy, brał udział w organizacji Brygad Pracy na Żoliborzu i Bielanach. Później wyjechał na Ziemie Odzyskane jako Inspektor Prezydium Rady Ministrów d/s usprawniania administracji.

 • Ghetto Uprising, in the Ghetto, deportation
 • Poles operations, help
 • other help, Polish underground movement