Given name: Irena Family name: Adamowicz

 • YES
 • Female
 • Irena
 • Adamowicz
 • Yes
 • From Warsaw
 • ul. nieznana
 • Polish
 • W końcu lata 1941 r. brała udział w spotkaniu w getcie działaczy konspiracyjnych ze strony aryjskiej i żydowskiej.

 • in the ghetto
 • underground movement, Poles, Jews