Krystyna Zarzycka wyprawiała się z getta warsz...

  • NO
  • Krystyna Zarzycka wyprawiała się z getta warszawskiego do Lwowa, z którego sprowadzała Żydów do Warszawy. Działała razem z Jurkiem Błaszkowskim. Wzięła udział w około 10 wyprawach, przeprowadziła około 100 osób. Podróż była wieloetapowa, przez Kraków. Pewnego razu rozchorowała się, nie mogła pojechać i tym razem wszyscy zostali aresztowani.

  • grudzień 1941 r.
  • help
  • Polish underground movement , contacts with other Jews