Given name: Andrzej Family name: Kott

  • YES
  • Male
  • Andrzej
  • Kott
  • 1919
  • Kott ochrzcił się parę lat przed wybuchem wojny; studiował na Politechnice w Liverpoolu; do Polski powrócił już po wybuchu wojny. Zaangażował się w działalność konspiracyjną, został komendantem wydziału bojowego organizacji Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa )PLAN). Został aresztowany i osadzony w siedzibie gestapo na Szucha, skąd uciekł.. W związku ze sprawą aresztowano spośród inteligencji warszawskiej - tak Polaków, jak i Żydów - "wielu ludzi" i wszystkich stracili. Niemcy zwrócili się do Gminy o pomoc w poszukiwaniu Kotta. Sprawa Kotta to drugi (po Wawrze) wypadek zastosowania odpowiedzialności zbiorowej [wg. Gutmana, Żydzi warszawscy..., s.61-62; zob. A. Rutkowski, Sprawa Kotta...., Biuletyn ŻIH 1967, nr 65

  • searches
  • Cyprys, Ruth; Skok dla życia. Pamiętnik z czasów okupacji Polski