"40 dni istnienia getta" - jeszcze t...

 • YES
 • "40 dni istnienia getta" - jeszcze tylko tyle ma getto trwać. Mieszkańcy getta są w wisielczych nastrojach, traktują tą plotkę na wesoło. Wszyscy uważają, że to najbardziej bezsensowna plotka, jaka powstała dotychczas. Jednak zmienia ona życie w getcie. Nagle nic już nie jest takie istotne, Żydzi przestają przejmować się codziennymi sprawami.

 • 1943-06-15
 • 1943-07-25
 • in the ghetto
 • private life / daily life
 • atmosphere
 • Pamiętniki Żydów; sygn.302/27; w Archiwum ŻIH;

  Pamiętnik zawiera informacje o różnych aspektach życia w getcie
  warszawskim: wewnętrzne więzienie w getcie, przymusowa dezynfekcja, działalność agentów gestapo (tzw. trzynastki) oraz przedsiębiorców Kona i Hellera, przesiedlenia ludności z prowincji, działalność komitetów domowych, rozwarstwienie społeczne ludności getta, szmugiel żywności, konfiskata futer, zmniejszanie granic getta, wystawy sztuki, przesiedlenie Cyganów do getta. Fragmenty o charakterze informacyjnym przeplatają się ze zbeletryzowaną narracją, poświęconą przeżyciom.
  Autor (ur. 1915) był z zawodu artystą-malarzem, a podczas okupacji funkcjonariuszem Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim. Jak wynika z posłowia do pamiętnika, podczas powstania w getcie wydostał się na tzw. aryjską stronę, a po powstaniu warszawskim został wywieziony do Sachsenhausen. W 1945 r. przekazał pamiętnik Żydowskiej Komisji Histo-rycznej w Warszawie. Zmarł we Francji w 1955 r.

 • 64-65