J. D. Landau oczekiwał na Karskiego, stojąc w...

 • YES
 • J. D. Landau oczekiwał na Karskiego, stojąc w bramie przy Pl. Muranowskim. Był ubrany w mundur oficera SS, w ręku miał karabin. Nie wiedział dokładnie na kogo czeka, ale po rodzaju broni, jaką dostał, wiedział, że to bardzo ważna postać. Poprzedniego dnia, jego dowódca - Seweryn Bekerman powiadomił go, że ma ochraniać z innym kolegą przybysza z polskiej strony. Dowódca był bardzo zdenerwowany, zapowiedział, że chłopcy odpowiadają za przybysza głową. Podczas wejścia do getta Karski stuknął głową w rurę. Landau powiedział do niego: Schyl się. " Co, mam się może modlić ? Landau nie uczestniczył w rozmowach, ale wraz z kolegą ubezpieczał Karskiego i Leona Feinera z tyłu.

 • 1942-00-00
 • wrzesień 1942
 • sierpień lub wrzesień 1942
 • social/communal
 • activists, underground movement, Poles
 • Losy żydowskie. Świadectwo żywych, pod red. M. Turskiego

 • [s., 142]
 • Landau spotkał Karskiego w 1993r., gdy ten przyjechał do Australii z serią odczytów. Karski nie mógł go poznać. Landau przypomniał mu niektóre szczegóły z jego pobytu w getcie. Wtedy Karski krzyknął: Matko Boska, to ty jesteś ten Janek, bo skąd znałbyś takie szczegóły...

 • Related people:

  • Landau Jan Dawid

   a member of the Jewish Military Union (ZZW), pseudonym 'Dudek'. In 1940 he left the ghetto and for a short time join...

  • Bekerman Seweryn (Sewek)

   Jan Dawid Landau's superior in the Jewish Military Union (ZZW) until September 1942. He ordered Landau to protect Ka...

  • Łopata Unknown

   Two brothers. Activists of the Jewish Military Union (ZZW). One of them was supervisory of J. D. Lanau and ordered h...

  • Geller Szlomo (Salek)

   A member of the Jewish Military Union (ZZW). J. D. Landau's friend - September 1942

  • Zygota Chaskiel

   A member of the ZZW (Jewish Military Union). J. D. Landau's friend from the organisation.

  • Szapiro Ben

   Jewish Military Union (ZZW) member. A friend of J.D. Landaus in the organisation

  • Grynszpan Julek

   Member of Jewish Military Union (ZZW). He and J. D. Landau were colleagues in the organization.

  • Apfelbaum Dawid

   A member of the Jewish Military Union (ZZW). A friend of J. D. Landau in the organization.

  • Feiner Leon

   An activist of the Bund. Showed Karski around the ghetto.