Grzybowska From Warsaw

 • YES
 • From Warsaw
 • Śródmieście
 • Grzybowska
 • 30 m. 19
 • a flat
 • before formation of the ghetto
 • private life / daily life
 • housing
 • Jozef Hasensprung lives there (according to Czerniakow's list of 19 July 1940)

 • Czerniakow, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

 • [131]