Warszawa ul. nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Warszawa ul. nieznana
  • in an apartment
  • Poles operations, help
  • one-off help
  • Mieszkanie, którym ukrywał się pan Lipszyc, teść Hani z domu Nadelman.