Given name: Mieczysław Family name: Węgierski

 • NO
 • Male
 • Mieczysław
 • Węgierski
 • ps. Kmiecic
 • Yes
 • From Warsaw
 • ul. nieznana
 • Polish
 • Członek Armii Krajowej z grupy dowodzonej przez Mariana Kowalskiego "Sępa".. Razem z kolegami w 1942/43 r. przenosił do getta broń, amunicję, materiały wybuchowe, leki, środki opatrunkowe i żywność. Dostarczali to jednej z kwater ŻOB mieszczącej się na Nalewki 27, w Hotelu Londyńskim. Około 21/22 kwietnia 1943 r. brał udział w próbach przerwania muru getta na Bonifraterskiej, na przeciw Sapieżyńskiej. Akcja nie udała się, Niemcy otworzyli ogień. Pod koniec kwietnia 1943 r. przerzucał kanałami, na pl. Krasińskich, rannych powstańców z getta, którzy umieszczani byli po stronie aryjskiej. Niektórzy z nich byli wywożeni karawanami do Michalina.

 • Ghetto Uprising, deportation
 • Poles operations, help
 • other help, Polish underground movement , contacts with other Jews