Given name: Beniamin Family name: Piskorz

 • YES
 • Male
 • Beniamin
 • Piskorz
 • Warszawa
 • Yes
 • From Warsaw
 • Jewish
 • Beniamin Piskorz, urodzony w Warszawie (w latach 20), syn Kalmana i Sary. WBył z rodziną w warszawskim getcie. Ojciec został zabrany w 1941 roku, i ślad po nim zaginął. Matka została spalona na oczach Beniamina w czasie powstania w getcie. Beniamin był członkiem ŻOB, walczył w powstaniu, po powstaniu został wywieziony do Treblinki, i tam wyselekcjonowany do pracy na Majdanku. Z Majdanka trafił do Auschwitz (Buna Monowitz). W czasie marszu śmierci w 1945 r. uciekł, i jako ranny niemiecki żołnierz, z obandażowaną głową, tułał się 3 miesiące po Niemczech. Po wyzwoleniu wrócił na krótko do Polski, i wyjechał na zachód. Był w Austrii, gdzie ożenił się, i znalazł się w obozie we Włoszech. Na kilka dni przed udzieleniem wywiadu został ojcem - urodziła mu się córka Sara.

 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943, in the ghetto
 • social/communal
 • author, underground movement, youth, armed resistance