Given name: Jan Family name: Piłat

  • NO
  • Male
  • Jan
  • Piłat
  • From Warsaw
  • Polish
  • Polski policjant, zatrzymał Wolfa Monkobockiego.

  • in the Ghetto
  • Poles operations
  • Polish Police