Given name: Unknown Family name: Ajbuszyc

  • YES
  • Male
  • Ajbuszyc
  • lives at Majzelsa Street No. 7, son-in-law of rabbi Kohn from Zgierz

  • religion
  • Sznejur, Dawid relacja 301-4153 (testimony 301-4153)