Żona i dziecko mogą być wysiedleni, nawet jeśl...

  • YES
  • Żona i dziecko mogą być wysiedleni, nawet jeśli głowa rodziny jest zatrudniona- było to niemożliwe w pierwszych dniach wysiedlenia. Ojcowie złapanych dzieci opuszczają z nimi getto, podobnie jak dzieci wysiedlanych starszych rodziców.

  • deportation
  • private life / daily life
  • deportation
  • Adler, Stanisław, <<In the Warsaw Ghetto 1940-1943 An Account of a Witness>> , <<The Memoirs of Stanisąaw Adler>>

  • [str.272]