Żona i córka Ignacego Wachnika poszły do getta...

  • YES
  • Żona i córka Ignacego Wachnika poszły do getta i zamieszkały na Leszno 73. Jej mąż prowadził interesy po stronie aryjskiej, nie chciał zamieszkać w getcie. Odwiedzał żonę i utrzymywał ją. Kiedy nasiliły się zachorowania na tyfus, mąż wywiózł je karetką do getta w Otwocku.

  • 1940-10-00
  • 1941-00-00
  • in the ghetto
  • children, housing