Zakład wytwórczy "Warszawski Przemysł Włó...

 • NO
 • Zakład wytwórczy "Warszawski Przemysł Włókienniczy" wykorzystał lokale i warsztaty przejęte w wyniku "cichej umowy" od właścicieli żydowskiego pochodzenia, nieczynne od czasu okupacji, zagrożone przejęciem przez Niemców. Byli tu zatrudniani przede wszystkim Żydzi. Z jednego warsztatu w początkach 1941 r. placówka przekształciła się w centralny zakład i kilkanaście pomocniczych warsztatów, zatrudniając 300 bardzo dobrze wynagradzanych pracowników. Gdy powstało getto, część warsztatów znalazła się na jego terenie. W wozach należących do warsztatu szmuglowano żywność i inne rzeczy dla zamawiających je Żydów, a wywożono towary stanowiące własność Żydów w celu ich spieniężenia. Czasami przemycano do getta uzbrojenie od AK dla żydowskiej organizacji wojskowej,a z getta wywożono artykuły chemiczne i metale kolorowe dla tajnych warsztatów AK. Cały zysk netto firmy przeznaczony był na pomoc społeczną i na potrzeby konspiracji.

 • Related people:

  • Pluta-Czachowski Kazimierz

   Działacz konspiracyjny, jeden ze współorganizatorów Organizacji Orła Białego (weszła później w skład AK). Używał naz...

  • Piątkowski Hipolit Ludwik

   Współorganizator firmy "K. Borkowski", która ratowała mienie łódzkich Żydów, oddawała wielostronne usługi...

  • Gołka Mieczysław

   Ludowiec, dyrektor firmy "K. Borkowski", która pomagała Żydom, oddawała wielostronne usługi w różnorodnych...

  Related places:

  • Nalewki 2

   Mieściła się tu centrala firmy "Warszawski Przemysł Włókienniczy"