Zakład Zaopatrywania przekształca się w przeds...

  • YES
  • Zakład Zaopatrywania przekształca się w przedsiębiorstwo samodzielne.

  • in the ghetto
  • administrative, business
  • Judenrat
  • cz.2 str.96