"Firma" Többens stała się najważniej...

  • YES
  • "Firma" Többens stała się najważniejszą w getcie. Zatrudniała 12 000 pracowników. Produkowała ubrania militarne, siodła i wszelkie wyroby rymarskie. Druga co do ważności była "firma" Schultz´a, która zatrudniała 4 000 pracowników. Produkowała szczotki i różne papierowe rzeczy. Inne firmy zatrudniały najwyżej 600 pracowników.

  • in the ghetto
  • business
  • Shops
  • 27