"Dostać się na Umschlag było dziełem przy...

 • YES
 • "Dostać się na Umschlag było dziełem przypadku, a ocalenie kwestią szczęścia".

 • 1942-08-00
 • 1942-08-00
 • deportation
 • private life / daily life
 • atmosphere, deportation
 • Pamiętniki Żydów; sygn.302/27; w Archiwum ŻIH;

  Pamiętnik zawiera informacje o różnych aspektach życia w getcie
  warszawskim: wewnętrzne więzienie w getcie, przymusowa dezynfekcja, działalność agentów gestapo (tzw. trzynastki) oraz przedsiębiorców Kona i Hellera, przesiedlenia ludności z prowincji, działalność komitetów domowych, rozwarstwienie społeczne ludności getta, szmugiel żywności, konfiskata futer, zmniejszanie granic getta, wystawy sztuki, przesiedlenie Cyganów do getta. Fragmenty o charakterze informacyjnym przeplatają się ze zbeletryzowaną narracją, poświęconą przeżyciom.
  Autor (ur. 1915) był z zawodu artystą-malarzem, a podczas okupacji funkcjonariuszem Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim. Jak wynika z posłowia do pamiętnika, podczas powstania w getcie wydostał się na tzw. aryjską stronę, a po powstaniu warszawskim został wywieziony do Sachsenhausen. W 1945 r. przekazał pamiętnik Żydowskiej Komisji Histo-rycznej w Warszawie. Zmarł we Francji w 1955 r.

 • 185