Blok mieszkalny szopu Schultza, 3 sierpnia 194...

 • YES
 • Blok mieszkalny szopu Schultza, 3 sierpnia 1942 przeprowadziła się tam autorka; mieszkanie składało się z czterech pokoi, w każdym mieszkała jedna rodzina, w jednym z pokoi zamieszkały dwie niemieckie Żydówki - współlokatorki autorki z ul. Elektoralnej, które pomogły jej zatrudnić się w szopie

 • 1942-08-03
 • 1942-08-03
 • deportation
 • business
 • housing, Shops
 • Cyprys, Ruth, Skok dla życia. Pamiętnik z czasów okupacji Polski

 • [51]
 • Related people:

  • Cyprys Ruth

   her father was a well-known jeweller, a wealthy man who often traveled across Europe on business. Ruth was brought u...

  Related places:

  • Nowolipie 49a

   Schultz's shop's block; 3 August 1942 the author moved there; the flat consisted of four rooms; in each room there l...