Kiedy Tomasz Prot odmówił chodzenia do szkoły...

  • NO
  • Kiedy Tomasz Prot odmówił chodzenia do szkoły w Warszawie, odesłano go do Józefowa. W Józefowie był internat RGO dla dzieci słabego zdrowia. Po jakimś czasie zaczęły się napady bandyckie na internat. Grożono gwałtem młodym wychowawczyniom internatu, podpaleniem budynku. Przez dwa dni internat był chroniony przez żandarmerię niemiecką. Potem został ewakuowany do Konstancina.

  • 1943 r.
  • Ghetto Uprising
  • Poles operations
  • children, other help, housing assistence , RGO ("Rada Główna Opiekuńcza"- Central Welfare Council)