Materiały Żydowskiej Samopomocy Społecznej Kom...

 • YES
 • Materiały Żydowskiej Samopomocy Społecznej Komitetu Opiekuńczego Miejskiego -Warszawa. - sprawozdanie L. Michelsona z działalności Magazynów Odzieżowych i Warsztatów Sekcji Odzieżowej przy Wydz. Zaopatrywania ŻSS (za czerwiec 42r.) - sprawozdanie Sekcji Pracy Rolnej (za czerwiec 42r.) sporządzone przez inż. H. Kalnickiego (zagospodarowano 43 podwórzy, pow. siewna 4. 723 m kw., rozdano rośliny siewne na 117 balkonów w ramach "akcji balkonowej", założono królikarnię (14 królików), urządzono 105 ogródków działkowych, w ogrodniczych zespołach dziecięcych pracowało 439 dzieci); - sprawozdanie Sekcji Przewarstwienia i Kształcenia Zawodowego (za czerwiec 42r.) i sprawozdanie z działalności warsztatów młodzieżowych (spisany przez F. Kiełbikową) ---- uczniowie 13-17 lat pracują o głodzie, są wyczerpani fizycznie, posiadają zeszyty kontrolne wykonywanych prac, raz w tygodniu zeszyty są sprawdzane przez majstra, spóźnieni uczniowie nie są dopuszczeni do pracy, muszą przynieść wyjaśnienie od wychowawcy internatu, praca w warsztacie ślusarskim i stolarskim trwa 5-6 godzin z 20 - min przerwą (są wykładane przedmioty teoretyczne); praca w warsztacie krawieckim trwa 4 godziny;

 • czerwiec 1942
 • czerwiec 1942
 • in the ghetto
 • social/communal
 • children, youth, study/teaching/learning, care / social welfare, ZSS
 • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

 • 72, 79, 78
 • Related people:

  • Michelson L.

   Head of the Clothing Section at the Department of Supply of the Jewish Social Self-Help (ZSS) (July 1942). He report...

  • Kalnicki H.

   Head of Agricultural Labour of the Labour and Economic Help Department of the Jewish Social Self-Help (ZSS) - July 1...

  • Kiełbikowa F.

   Author of the report on activity of youth workshops that were active in the Re-stratification and Vocational Trainin...

  • Bresler K.

   head of the Supply Section of The Jewish Social Self-Help (ZSS) (November 1941 - May 1942); he submitted reports to...

  • Jaszuński Józef

   Deputy chief of the Presidium of the Jewish Social Self-Help (ZSS). Head of the Re-stratification and Vocational Tra...

  Related places:

  • Boduena [róg Jasnej] 5

   Wegierkiewicz's café. 29 September 1939. Czerniakow buried dead bodies on the square near the café.