Pnina, jej rodzice i rodzeństwo przenieśli się...

 • YES
 • Pnina, jej rodzice i rodzeństwo przenieśli się z Nowego Dworu do Warszawy jesienią 39 r. Potem jednak część rodziny wróciła .Po zamknięciu getta warszawskiego Pnina z matką i siostrami także wróciły do Nowego Dworu. Przebrane za chłopki [miały dobry aryjski wygląd] zabrały się z Żydami nowodworskimi, którzy przyjechali na szmugiel. Mieszkali na tzw. Piaskach - w getcie w Nowym Dworze.

 • wczesna wiosna 41
 • wczesna wiosna 41
 • before formation of the ghetto, in the ghetto
 • private life / daily life
 • communication, smuggling
 • 80
 • Related people:

  • Grynszpan-Frymer Pnina

   She was born as the last, late child - she had seven siblings. Her father had a carriage and horses, he transported...

  Related places: